Compact Save II | Gunnebo Nordic A/S
.no
To gunnebo.com

Compact Save II 

01.06.2011 10:00 
Gunnebo introduserer effektiv sikkerhetssluse på det norske markedet
Gunnebo lanserer Compact Save II, andre generasjons sikkerhetssluse, med sikkerhet og rask flyt i fokus.

CSII har beholdt raskheten fra den første versjonen, men oppgradert sikkerhetsnivået, utviklet for områder med høye sikkerhetskrav og stor flyt av individer. CSII er en teknisk oppgradering som imøtekommer europeiske regler for automatiske dører. CSII har en unik posisjon på markedet for automatiske dører med foldefunksjon, med sertifisert innbruddssikring til nivå 3 i henhold til PR EN 1627.

CSII har en slusefunksjon der de bakre dørene lukkes innen de fremste dørene åpnes. Dette forhindrer at individer uautorisert ”skygger” den innpasserende og sniker seg med under samme verifisering. CSII krever begrenset med gulvplass og kan installeres i eksisterende døråpninger.
”CompactSave II er en løsning som imøtekommer mange av våre kunders behov for høy sikkerhetsklassifisering kombinert med effektiv flyt av folk.

Vi har lyttet til kundene og tatt CSII til et ytterligere nivå, sier Jan Abelson Salgsansvarlig Passasjekontroll, Gunnebo Nordic AS.

Compact Save II har en høy flytkapasitet på 8 personer per minutt som gjør den til en effektiv løsning der hver enkelt person verifiseres. CSII er godkjent som rømningsdør. CSII kommer med passasjebredde på 900 mm og 1100 mm for bevegelseshemmede eller innpassering med stor bagasje. Designen har blitt raffinert og utstyres med elegante glasspaneler på sidene.

For mer informasjon, kontakt
Jan Abelson, Salgsansvarlig Passasjekontroll, Tlf 92 88 37 72, jan.abelson@gunnebo.com
Søk

 Kontakt

Gunnebo Nordic AS
+47 2290 0300
info@gunnebo.no