Områdesskydd | Gunnebo Nordic AB
 

Affärsenhet

Områdesskydd

Ambassader, flygplatser, kärnteknikanläggningar och logistikcenter – alla måste de förhindra obehörigt tillträde, samtidigt som behöriga människor och fordon ska kunna röra sig obehindrat.

Gunnebo levererar produkter av hög kvalitet för både inom- och utomhusbruk, som gör att du kan kontrollera flödet av fordon och personer till, från och runt din anläggning.

Vår erfarenhet och våra medarbetares kompetens innebär att vi kan erbjuda lösningar som motsvarar dina säkerhetsbehov, från enkla stängsel till högsäkerhetsskydd.

Affärsenhet Områdesskydd vänder sig primärt till ett tiotal olika typer av kunder med den gemensamma nämnaren att de alla ställer mycket höga krav på säkerheten i och runt sina anläggningar. Dessutom har de ofta komplexa strukturer som innefattar flera geografiskt åtskilda anläggningar, inte sällan i olika länder och med krav på möjlighet till central styrning och kontroll.

Gunnebo lösningar för Områdesskydd ger dig:
  • Förbättrad säkerhet för högrisksektorer
  • Reglering av flödet av människor och fordon
  • Bättre skydd mot stöld
  • Minskad risk för sabotage
  • Minskad risk för skador
  • Minskad risk för spionage

Klicka här!

Sök

 Kontakt

Error!
Unable to find id 157 in the contact list

 Service

Eftermarknadsservice finns här för att se till att du som kund blir nöjd. Kunniga tekniker och professionell supportpersonal finns alltid till hands för att ge dig den hjälp du behöver, när du behöver den. Det leder till långvariga affärsrelationer med våra kunder som bygger på förtroende, leveransprecision och fokus på kvalitet.

Gunnebos serviceerbjudande är tillgängligt på de 25 marknader där koncernen idag har marknadsnärvaro genom egna Kundcenter. Erbjudandet ser något olika ut i olika Kundcenter, men målet är att uppnå ett komplett lokalt erbjudande på alla marknader inom samtliga affärsenheter.

Kundfokus är viktigt i alla delar av vår verksamhet. Under alla faser i vår relation med dig – från första mötet till leverans och installation och därefter kontinuerlig service och support – lyssnar vi på dina behov.