Säkerhetsmarknaden | Gunnebo Nordic AB
 

Om oss

Framtidens säkerhet

I takt med en ökande osäkerhet i världen ökar också efterfrågan på produkter, tjänster och lösningar som säkrar områden runt egendom och anläggningar, säkrar förvaringen av värdesaker och skapar säkrare arbetsmiljöer för de anställda. 

Säkerhetsmarknadens exakta storlek är svår att fastlägga på grund av att företag och myndigheter av säkerhetsskäl inte uppger, för hur mycket och på vilka marknader som de investerar. Gunnebo uppskattar dock den globala säkerhetsmarknaden till cirka 1 300 miljarder kronor. I denna siffra inkluderas även områden där Gunnebo idag inte är aktivt – till exempel bevakning och värdetransporter.

Det amerikanska undersökningsföretaget Freedonia kartlägger den globala säkerhetsmarknaden vartannat år. Rapporten som publicerades under 2008 fastställer bland annat att den globala säkerhetsmarknaden förväntas öka med 8 procent per år fram till år 2012.

Faktorer som driver marknadens tillväxt är bland annat ökad levnadsstandard och trender för utbyggnad av stadsbebyggelser som bidrar till ökad kriminalitet. En annan pådrivande faktor är det ökade hotet om terrorism.
Sök

 Kontakt

Sara Nordgaard
+ 46 (0)10 209 51 64
sara.nordgaard@gunnebo.com