Personvern og informasjonskapsler

Personvernregler

Med henblikk på gjeldende personvernlovgivning, regnes Gunnebo AB («Gunnebo», «oss», «vi»), med registrert adresse Johan på Gårdas Gata 7, 402 26 Gothenburg, Sweden, som «dataadministrator» for personopplysninger som samles inn, brukes og behandles i henhold til disse personvernreglene («reglene»).


Ditt personvern er viktig for Gunnebo. Gunnebo er opptatt av å beskytte alle personopplysninger som overføres til oss, enten det er fra enkeltpersoner vi gjør forretninger med, besøkende på og brukere av nettstedet vårt eller andre.  Personopplysninger er informasjon som kan brukes til å identifisere enkeltpersoner. 


Disse personvernreglene forklarer hvilke personopplysninger vi samler inn, hvordan vi bruker og behandler dem og hvilke rettigheter du har når det gjelder personopplysningene dine. Før du bruker nettstedet vårt eller overfører personopplysninger til oss, bør du lese gjennom disse reglene og avgjøre om du kan godta vår praksis når det gjelder personvern.


Merk at nettstedet vårt kan inneholde lenker til andre nettsteder. Disse tredjepartsnettstedene er ikke underlagt disse reglene, og vi anbefaler at du leser gjennom reglene for personvern og sikkerhet for alle nettsteder du besøker. Vi er kun ansvarlige for personvern og sikkerhet når det gjelder informasjon vi selv samler inn, og har ingen kontroll over hva tredjeparter foretar seg med dine opplysninger.


Se ellers ordlisten nedenfor for en forklaring på begrepene i disse reglene.

Hvem samler vi inn personopplysninger om?

I forbindelse med virksomheten vår samler Gunnebo inn personopplysninger fra enkeltpersoner som:

 • representanter for leverandører, kunder og andre forretningsforbindelser;
 • oppdragstakere;
 • brukere av nettstedet vårt;
 • enkeltpersoner som kontakter oss og
 • jobbsøkere.

Hvordan samler vi inn personopplysninger?

Vi mottar personopplysninger som du med viten og vilje oppgir til oss, både via Internett og andre kanaler. Vi samler inn personopplysninger når du:

 • besøker nettstedet vårt og/eller fyller ut et av skjemaene våre på nettet;
 • tar kontakt med kundeservice eller på annen måte ber om informasjon fra oss;
 • besøker en av avdelingene våre;
 • legger inn en bestilling hos oss;
 • kommuniserer med oss via sosiale medier, tredjepartsprogrammer eller tilsvarende;
 • abonnerer på / følger bloggen vår, nyhetsbrev og e-postutsendelser og
 • besøker standene våre på messer/utstillinger.

Vi kan også samle inn informasjon som overføres til oss via tredjeparter, for eksempel når du bruker andre nettsteder vi driver, eller fra tredjeparter som underleverandører.

Hva slags personopplysninger samler vi inn?

Gunnebo kan samle inn personopplysninger om deg i forretningsøyemed, som navn, kjønn, stillingstittel, fotoidentifikasjon, e-postadresse, adresse og andre kontaktopplysninger, informasjon om virksomheten din og andre interesser, kommunikasjon med deg (herunder notater fra møter), Gunnebo-produkter eller -tjenester vi har levert til deg eller som du kan være interessert, i samt finansiell informasjon og betalingsopplysninger.


Når du bruker nettstedet vårt, samler vi inn standardinformasjon som sendes fra nettleseren din til nettstedet. Dette inkluderer teknisk informasjon som IP-adressen din, hvilken nettleser du bruker, operativsystem, språk, tidssone, tilgangstidspunkter, land og eventuelle henvisende nettadresser.

Hva bruker vi innsamlede personopplysninger til?

 • Vi bruker innsamlede personopplysninger til:


 • å gi deg informasjon, produkter og tjenester som du har bedt om;
 • å varsle deg om endringer i tjenestene du har bestilt og informere deg om tilsvarende produkter og tjenester som du kan være interessert i;
 • å informere deg om markedet vårt, begivenheter og produktlanseringer;
 • å kommunisere med deg og tredjeparter;
 • å administrere nettstedet vårt og tilby bedre produkter og tjenester;
 • å analysere bruken av nettstedet vårt;
 • å overholde gjeldende lovgivning og retningslinjer og
 • andre forretningsformål, som å forhandle, sluttføre og oppfylle kontrakter, håndtere kundekontoer og -registre, administrere gjeld, samt understøtte våre samfunnsansvarstiltak og juridiske, lovpålagte og interne revisjoner.

Rekruttering

Når du søker på en jobb via nettstedet vårt eller andre kanaler, samler vi inn mer spesifikke personopplysninger om deg, som kvalifikasjoner, karrièrehistorikk, tredjepartsreferanser og intervjunotater. Vi kan også be deg om å oppgi annen informasjon, som for eksempel interesser og hva slags jobber du er interessert i. Alle personopplysninger du gir til Gunnebo i forbindelse med en jobbsøknad, blir behandlet i henhold til vår Personvernerklæring for rekruttering .

Gunnebos rettslige grunnlag for behandling av dine personopplysninger

I henhold til gjeldende personvernlovgivning er Gunnebo pålagt å oppgi hvilket rettslig grunnlag vi har for å behandle personopplysningene dine. I samsvar med formålene for innsamling av personopplysninger som er nevnt i det ovenstående, vil Gunnebos rettslige grunnlag for å behandle personopplysningene dine normalt være:

 • ditt samtykke;
 • at vi skal oppfylle en kontrakt inngått med deg eller andre;
 • Gunnebos eller tredjeparters berettigede forretningsinteresser eller våre lovpålagte plikter.

Hvem deler vi personopplysningene dine med?

Gunnebo kan formidle personopplysningene dine til personer i selskapet som har et «rimelig behov for å kjenne til» opplysningene av forretningsmessige eller juridiske årsaker, for eksempel dersom vedkommende skal behandle en faktura eller videresende en forespørsel du har sendt, til den relevante avdelingen i Gunnebo.


Vi kan formidle personopplysningene dine til tredjeparter – inkludert offentlige myndighetsorganer, Gunnebos rådgivere, leverandører av IT-tjenester og tredjeparter som er engasjert av Gunnebo for å levere en tjeneste på forespørsel fra deg – for å beskytte immaterielle rettigheter til materiell som er vist på eller på annen måte tilgjengeliggjort på Gunnebos nettsted; for å søke juridisk eller annen faglig bistand; som svar på en rettslig begjæring eller for å overholde lovpålagte forpliktelser og for å sørge for at vilkårene for bruk av Gunnebos nettsted blir fulgt.


Vi kan formidle personopplysningene dine til tredjeparter i forbindelse med salg, kjøp eller sammenslåing av forretningsenheter eller aktiva, herunder til potensielle selgere eller kjøpere av slike forretningsenheter eller aktiva.


Fordi Gunnebo er en global virksomhet, kan vi formidle personopplysninger du overfører til oss, til enhver enhet i Gunnebo-konsernet. Disse enhetene er pålagt å behandle personopplysningene dine konfidensielt og kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn dem som er omtalt i disse reglene.


Vi kan tillate brukere å dele kommentarer, innlegg, anbefalinger eller annen informasjon. Dersom du formidler slik informasjon til oss, vil den være offentlig tilgjengelig. Informasjon som du formidler på slike arenaer, kan leses, samles og brukes av andre som har tilgang til dem.


Vi kan også videreformidle andre opplysninger enn personopplysninger til andre tredjeparter som ikke er beskrevet ovenfor. I så fall kan vi akkumulere eller avidentifisere informasjonen, slik at en tredjepart sannsynligvis ikke kan knytte den til deg, datamaskinen din eller enheten din. Akkumulering betyr at vi samler ikke-personlige opplysninger fra flere personer, slik at de ikke kan knyttes til én bestemt person. Avidentifisering betyr at vi forsøker å fjerne eller endre informasjon som kan knyttes til en bestemt person.

Overføring av personopplysninger

Merk at personer som Gunnebo formidler personopplysningene dine til i samsvar med disse personvernreglene, kan befinne seg i et annet land enn deg, og at dette landets personvernlovgivning kanskje ikke er like streng som personvernlovgivningen i landet der du er bosatt. Ved å godta disse reglene, godtar du samtidig at personopplysningene dine kan overføres til utlandet.


Når vi overfører personopplysninger over landegrensene, skjer dette i henhold til gjeldende lovkrav for å sikre at personopplysningene er tilstrekkelig beskyttet og behandles i henhold til disse reglene. Hvis du befinner deg i EØS eller Storbritannia, kan du be om en oversikt over tiltakene vi gjør for å beskytte personopplysningene dine og personvernet ditt i slike tilfeller. Det gjør du ved å fylle ut kontaktskjemaet på nettstedet vårt: http://www.gunnebo.com/find-contact-us/contact-form


eller via e-post privacy@gunnebo.com  

Sikkerhet

Gunnebo iverksetter alle rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig destruering, utilsiktet tap og uautorisert tilgang, destruering, misbruk, modifisering eller avdekking.

Lagring av opplysninger

Personopplysningene dine lagres ikke lenger enn det som er nødvendig for formålet. Det betyr at informasjon og logger (herunder personopplysninger) destrueres eller slettes fra systemene våre når vi ikke lenger trenger dem. Hvor lenge loggene lagres, avhenger av hva slags personopplysninger de inneholder.

Dine rettigheter

I henhold til gjeldende personvernlovgivning har du visse rettigheter med hensyn til opplysninger som virksomheter oppbevarer om deg.  Hvis du ønsker:

 • å få utlevert en kopi av opplysningene vi har om deg, eller
 • å be oss om å endre, slette eller begrense behandlingen av personopplysningene dine,

ber vi deg om å sende en skriftlig forespørsel til Gunnebo AB på privacy@gunnebo.com


[Hvis du ikke ønsker å motta markedsføringshenvendelser fra oss, enten det er på e-post, telefon eller post, kan du velge bort dette ved å klikke på «avslutt abonnementet» nederst i e-poster fra oss og oppdatere innstillingene dine, eller ta kontakt med oss på privacy@gunnebo.com

Spørsmål og klager

Hvis du har spørsmål om eller ønsker å klage på måten Gunnebo har brukt personopplysningene dine på, bør du først ta skriftlig kontakt med Gunnebo. Bruk kontaktinformasjonen på nettstedet vårt, Contact form, eller send en e-post til privacy@gunnebo.com


Hvis du ikke er fornøyd med svaret du får fra Gunnebo, kan du henvende deg til Datatilsynet.

Endringer i disse reglene

Vi forbeholder oss retten til å endre disse reglene når som helst ved å publisere en revidert utgave på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å gå gjennom reglene hver gang du formidler informasjon til oss eller legger inn en bestilling.

Informasjonskapsler

En informasjonskapsel er en liten datafil som et nettsted kan sende til harddisken din når du besøker nettstedet. En slik fil kan inneholde informasjon (for eksempel bruker-ID) som nettstedet bruker til å spore hvilke sider du har besøkt og hva slags innhold du ser på. En informasjonskapsel kan bare inneholde personopplysninger som du selv formidler.  En informasjonskapsel kan ikke lese av informasjon på harddisken din eller lese informasjonsfiler opprettet av andre nettsteder.


Gunnebo bruker informasjonskapsler til å spore brukertrafikk og gi brukerne av nettstedet en bedre brukeropplevelse.


Du som bruker kan justere innstillingene i nettleseren din slik at du blir varslet når en informasjonskapsel mottas. Da kan du velge om du vil godta eller blokkere informasjonskapselen. Du kan også velge å blokkere alle informasjonskapsler. Informasjonskapsler er imidlertid nødvendige for at nettstedet til Gunnebo skal fungere optimalt.


Når du besøker nettstedet til Gunnebo, vil du se en melding som forklarer nettstedets bruk av informasjonskapsler.

Funksjoner for sosiale medier

Gunnebo.com har funksjoner for sosiale medier, som dele- og følge-knapper. Disse funksjonene kan registrere IP-adressen din, hvilke sider du besøker på nettstedet, og bruke en informasjonskapsel for å sikre at funksjonen virker som den skal.


Funksjoner for sosiale medier drives enten av tredjeparter eller direkte av nettstedet vårt. Disse reglene gjelder ikke for disse funksjonene. Din bruk av disse funksjonene er underlagt personvernreglene og andre regler utarbeidet av selskapene som leverer dem.

Din mening er viktig for oss

Vi vil gjerne høre hva du synes om reglene våre. Hvis du har synspunkter på disse reglene, ber vi deg om å skrive til oss på privacy@gunnebo.com


Sist oppdatert: [15/02/2018]

Ordliste

Dataadministrator En part som fastsetter formålet med og metodene for databehandling.
Datatilsynet Forvaltningsorganet som har ansvaret for overvåking av personvern eller datasikkerhet i rettskretsen til Gunnebo og/eller et selskap i Gunnebo-konsernet.
Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) EØS omfatter alle landene i EU samt Norge, Island og Liechtenstein.
Personopplysninger Informasjon som er egnet til å identifisere enkeltpersoner (for eksempel informasjon om Gunnebos medarbeidere, oppdragstakere, jobbsøkere, leverandørers, selgeres og oppdragstakeres medarbeidere, kunder, pasienter som bruker produktene våre og personer som besøker nettstedet vårt eller kundesentrene våre). Slik informasjon omfatter navn, adresser, e-postadresser, jobbsøknader, brukerkontoinformasjon og korrespondanse. Personopplysninger kan også være informasjon fra nettsurfing (dvs. informasjon knyttet til en spesifikk informasjonskapsel) og IP-adresser, når slik informasjon kan knyttes til en enkeltperson.
Behandling Alt som gjøres medpersonopplysninger – innsamling, lagring, kombinering med annen informasjon, deling med tredjeparter og sletting.