Privacy and Cookies

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

I henhold til gældende databeskyttelses- og privatlivslovgivning betragtes Gunnebo AB ("Gunnebo", "os", "vi"), med registrerede kontorer på at Johan på Gårdas Gata 7, 402 26 Gothenburg, Sweden, at være "Dataansvarlig" i forhold til de personoplysninger, som virksomheden indsamler, anvender og forvalter i overensstemmelse med denne datapolitik ("policy").Beskyttelsen af dit privatliv er vigtig for Gunnebo. Vi forpligter os til at beskytte alle personoplysninger, der afgives til Gunnebo, uanset om det er fra personer, vi driver forretning med, besøgende på og brugere af vores hjemmesider eller på anden måde.  Personoplysninger er information, der relaterer sig til en identificeret eller identificerbar levende person. Denne policy forklarer, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvordan vi eventuelt vil anvende og forvalte dem, og de rettigheder, du har i relation til dine personoplysninger. Inden du afgiver personoplysninger til os eller besøger vores hjemmeside, bør du gennemlæse hele denne policy og sikre dig, at du føler dig tryg ved vores praksis inden for datapolitik.Vi gør opmærksom på, at vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Disse tredjepartssider er ikke underlagt denne policy, og vi anbefaler, at du undersøger de data- og sikkerhedspolitikker, der gælder på hvert af de sites, du besøger. Vi er kun ansvarlige for beskyttelsen og sikkerheden af de data, som vi indsamler, og har ingen kontrol over de handlinger, som tredjepart udfører i forbindelse med dine data.Vi henviser til nedenstående ordliste for en forklaring af de anvendte termer i denne policy.

Om hvem indsamler vi personoplysninger?

Gunnebo indsamler personoplysninger fra en række personer i forbindelse med virksomhedens forretningsaktiviteter, herunder:

 • repræsentanter for vores leverandører, kunder og øvrige forretningskontakter;
 • kontrahenter;
 • brugere af vores hjemmeside;
 • personer, der på den ene eller anden måde kontakter os; og
 • jobansøgere.

Sådan indsamler vi dine personoplysninger

Vi indsamler personoplysninger, som du bevidst og frivilligt giver os adgang til, både i en online og offline sammenhæng. Vi indsamler personoplysninger, når du:

 • besøger vores hjemmeside og/eller udfylder en af vores webformularer;
 • kontakter vores kundeservicecentre eller på anden vis beder om information fra os;
 • besøger vores lokaliteter;
 • afgiver en ordre hos os;
 • kommunikerer med os via sociale medier, tredjepartsapps eller lignende teknologier;
 • tilmelder dig vores blog, nyhedsbreve, e-mails; og
 • besøger en af vores diske på en udstilling.

Vi kan også indsamle information, som vi modtager fra tredjepartskilder, f.eks. i relation til din brug af andre hjemmesider, som vi driver, og fra relaterede tredjeparter såsom underleverandører.

Hvilke personoplysninger indsamler vi

Gunnebo kan indsamle en række personoplysninger fra dig i en forretningsmæssig kontekst, såsom dit navn, køn, jobtitel, fotoidentifikation, e-mailadresse, bopæl og andre kontaktoplysninger, oplysninger om din forretning og andre interesser, kommunikation med dig (inklusive notater fra møder), Gunnebo-produkter eller -tjenesteydelser, som vi har ydet over for dig, eller som du måtte have en interesse for, og oplysninger om økonomi og betaling.

Når du anvender vores hjemmeside, indsamler vi visse standardoplysninger, som din browser sender til vores hjemmeside. Disse omfatter teknisk information, såsom din IP-adresse, browsertype, styresystem, sprog, tidszoneindstillinger, besøgstidspunkter, land og eventuelle refererende hjemmesideadresser.

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med følgende formål:

 • at levere information, produkter og tjenesteydelser, du har bestilt;
 • at gøre dig opmærksom på ændringer i vores ydelser til dig og at levere information til dig i relation til lignende produkter og ydelser, du kunne være interesseret i;
 • at levere information om vores markeder, events, produktlanceringer;
 • at kommunikere med dig og tredjepartskontakter;
 • at forvalte vores hjemmeside og forbedre vores produkter og tjenesteydelser;
 • at udarbejde analyser i relation til brugen af vores hjemmeside;
 • at overholde gældende lovgivning og bestemmelser; samt
 • andre virksomhedsrelaterede formål, herunder forhandling, indgåelse og opfyldelse af kontrakter, administration af konti og registre, understøttelse af aktiviteter inden for social ansvarlighed, juridiske, lovgivningsmæssige og interne undersøgelser og gældsstyring.

Rekruttering

Når du søger en stilling via vores hjemmeside eller på anden måde, indsamler vi supplerende, mere specifikke personoplysninger om dig, såsom dine kvalifikationer, karriereforløb, tredjepartsreferencer og notater fra jobsamtaler. Vi vil også eventuelt bede dig om andre oplysninger, f.eks. om dine interesser og typen af de stillinger, du er interesseret i. De personoplysninger, du måtte afgive til Gunnebo i forbindelse med en ledig stilling, vil blive behandlet i overensstemmelse med vores Rekrutteringserklæring .

Det juridiske grundlag for Gunnebos behandling af dine personoplysninger

Gunnebo redegør her for det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger som led i overholdelsen af gældende databeskyttelseslovgivning. I overensstemmelse med ovennævnte formål, som vi indsamler og anvender dine personoplysninger med, vil det juridiske grundlag for Gunnebos behandling af dine personoplysninger typisk være et af følgende:

 • dit samtykke;
 • opfyldelsen af en kontrakt, som vi har indgået med dig eller andre personer;
 • Gunnebos eller vores tredjeparts legitime forretningsmæssige interesser; eller
 • overholdelse af vores juridiske forpligtelser.

Dem deler vi dine personoplysninger med

Gunnebo vil evt. dele dine personoplysninger med personer inden for virksomheden, der har brug for at kende de pågældende data af forretningsmæssige eller juridiske grunde, f.eks. for at udføre en administrativ funktion såsom bearbejdning af en faktura eller viderestilling af en forespørgsel, du har afgivet, til den rette afdeling hos Gunnebo.

Vi vil evt. dele dine personoplysninger med tredjepart herunder myndighederne, Gunnebos rådgivere, leverandører af it-tjenester og tredjepart, som er hyret af Gunnebo til at levere tjenesteydelser, du har anmodet om; for at beskytte eventuel intellektuel ejendomsrettighed i materiale, der er blevet vist på eller på anden måde er tilgængelig fra Gunnebos hjemmeside; for at indhente juridisk eller anden professionel rådgivning; for at besvare juridiske forespørgsler eller overholde juridiske forpligtelser; og for at håndhæve Gunnebos hjemmesides vilkår og betingelser.

Vi vil evt. dele dine personoplysninger med tredjepart, hvis vi sælger, køber eller sammenlægger virksomheder eller aktiver, herunder til den mulige sælger eller køber af sådanne virksomheder eller aktiver.

Eftersom Gunnebo agerer globalt, vil vi evt. dele de personoplysninger, du afgiver til os, med en hvilken som helst enhed inden for Gunnebo-koncernen verden over. Disse enheder er forpligtet til at bevare fortroligheden af dine data, og de må ikke anvende dem til andre formål end dem, der er beskrevet i denne policy.

Vi vil evt. beslutte at give brugere mulighed for at dele kommentarer, indlæg, anbefalinger eller anden information. Hvis du vælger at indsende sådanne informationer til os, kan det indhold, du indsender, blive tilgængeligt for offentligheden. De informationer, du afgiver her, kan blive læst, indsamlet og anvendt af andre, der åbner eller tilgår dem.

Endelig vil vi evt. dele ikke-personoplysninger med andre tredjeparter end dem, der er beskrevet i det ovenstående. I den forbindelse vil vi evt. aggregere oplysningerne eller fjerne identiteten på dem, så tredjepart formentlig ikke vil forbinde data med dig, din computer eller enhed. Aggregering betyder, at vi samler ikke-personoplysninger fra adskillige personer, så data ikke relaterer sig til nogen specifik person. At fjerne identiteten betyder, at vi forsøger at fjerne eller ændre visse oplysninger, der kan anvendes til at forbinde data med en bestemt person.

Overførsel af personoplysninger

Vi gør opmærksom på, at personer, som Gunnebo måtte dele dine personoplysninger med i henhold til denne policy, kan være placeret i et andet land end dit, og at dette land kan have mere lempelige krav til databeskyttelsen end dit eget land. Når du erklærer dig indforstået med denne policy, giver du dit samtykke til, at dine personoplysninger må overføres til et andet land end dit eget.

Hver gang vi overfører personoplysninger på tværs af grænser, træffer vi juridisk nødvendige foranstaltninger for at sikre tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine personoplysninger samt sikre, at de behandles i overensstemmelse med denne policy. Hvis du befinder dig i et EØS-land eller Storbritannien, kan du bede om et eksemplar af sikkerhedsforanstaltningerne, som vi har iværksat for at beskytte dine personoplysninger og ret til privatliv, via kontaktformularen på vores hjemmeside http://www.gunnebo.com/find-contact-us/contact-form eller via email privacy@gunnebo.com.

Sikkerhed

Gunnebo træffer alle rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, utilsigtet tab og uautoriseret adgang, destruktion, misbrug, ændring og afsløring.

Opbevaring af oplysninger

Dine personoplysninger opbevares ikke længere, end det er nødvendigt i forhold til de formål, de er indsamlet med. Det betyder, at data og registreringer (inkl. personoplysninger) destrueres eller slettes fra vores systemer, når der ikke længere er brug for dem. Varigheden af opbevaringen af registreringer varierer alt efter den type personoplysninger, de indeholder.

Dine rettigheder

Den gældende lovgivning om databeskyttelse indebærer rettigheder for personer i relation til personoplysninger, som organisationer besidder om dem.  Hvis du ønsker at:

bede om en kopi af de personoplysninger, vi besidder om dig; eller
bede om, at vi korrigerer, sletter eller begrænser behandlingen af dine personoplysninger,
bedes du indsende en skriftlig forespørgsel til Gunnebo AB via privacy@gunnebo.com.

[Hvis du beslutter, at du ikke ønsker at modtage kommerciel kommunikation fra os, hvad enten det er via e-mail, telefon eller post, kan du framelde dig sådan kommunikation ved at klikke på linket "Frameld", der findes nederst i alle kommercielle e-mails og opdatere dine præferencer eller ved at kontakte os på privacy@gunnebo.com

Spørgsmål og klager

Hvis du har betænkeligheder eller klager over måden, Gunnebo har anvendt dine personoplysninger på, bør du i første omgang rette skriftlig henvendelse herom til Gunnebo via kontaktoplysningerne på vores hjemmeside på  http://www.gunnebo.com/find-contact-us/contact-form eller via privacy@gunnebo.com

Hvis du ikke er tilfreds med Gunnebos håndtering af dine betænkeligheder eller klage, kan du henvende dig til din nationale databeskyttelsesmyndighed.

Ændringer af denne policy

Vi forbeholder os ret til at modificere eller ændre denne policy når som helst ved at offentliggøre den reviderede policy på vores hjemmeside. Det er dit ansvar at læse denne policy, hver gang du indsender oplysninger til os eller afgiver en ordre.

Cookies

En cookie er en lille datafil, som en hjemmeside kan skrive på din harddisk, når du besøger siden. En cookie-fil kan indeholde informationer (såsom en bruger-ID), som hjemmesiden kan anvende til at spore de sider, du har besøgt, og dine præferencer. De eneste personoplysninger, en cookie kan indeholde, er information, som du personligt afgiver.  En cookie kan ikke læse data fra din harddisk eller læse cookie-filer, som andre hjemmesider har oprettet.

Gunnebo anvender cookies til at identificere mønstre i brugertrafikken og yde en bedre service til brugere, når de besøger hjemmesiden.

Brugere kan indstille deres browsere, så de giver en besked, når en cookie modtages, og giver mulighed for at acceptere eller afvise cookien. Brugere kan også vælge at afvise alle cookies ved at deaktivere funktionen i deres browsere. Brug af cookies er dog en forudsætning for at være sikret den fulde funktionalitet på Gunnebos hjemmeside.

Første gang en Gunnebo-hjemmeside besøges, vil et banner blive vist, hvor hjemmesidens brug af cookies forklares.

Funktioner tilknyttet de sociale medier

Gunnebo.dk indeholder funktioner tilknyttet de sociale medier, såsom dele- eller følge-knapper. Disse funktioner vil evt. indsamle informationer som din IP-adresse, hvilken side du besøger på vores sites, og de kan indstille en cookie for at sikre, at funktionen fungerer korrekt.

Funktioner tilknyttet de sociale medier er enten hosted hos en tredjepart eller direkte på vores hjemmesider. Denne policy gælder ikke for disse funktioner. Din brug af disse funktioner er styret af datapolitikken og andre policyer hos de virksomheder, der stiller dem til rådighed.

Feedback fra dig

Vi mener, det er meget vigtigt at høre din mening om vores policyer. Du er velkommen til at sende din feedback til denne policy i en e-mail til privacy@gunnebo.com

Senest opdateret [February 14th 2018]

Ordliste

Dataansvarlig - En aktør, der fastlægger formålene og midlerne til databehandling.

Databeskyttelsesmyndighed - Den relevante tilsynsmyndighed med ansvar for beskyttelsen af privatlivets fred og data inden for Gunnebos og/eller Gunnebo-koncernens jurisdiktion.

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) - EØS omfatter alle EU-medlemslande samt Island, Liechtenstein og Norge. 

Personoplysninger - Informationer, der relaterer til en identificeret eller identificerbar person (det vil sige data vedrørende Gunnebos ansatte, ansøgere, ansatte hos leverandører, kontrahenter, kunder, patienter, der anvender vores produkter, og personer, der anvender vores hjemmeside eller servicecentre).  Det inkluderer navn, adresser, e-mailadresser, jobansøgninger, brugerkontooplysninger og korrespondance. Personoplysninger kan også omfatte webbrowser-oplysninger (f.eks. data associeret med en bestemt cookie) og IP-adresser, når sådanne oplysninger kan forbindes til en person. 

Behandling - En hvilken som helst håndtering af personoplysninger, herunder indsamling, opbevaring, tilgang til dem, kombination med andre data, deling med tredjepart eller sletning.