Integritet och cookies

Sekretesspolicy

Vid tillämpning av gällande dataskyddsförordning och sekretesslag anses Gunnebo AB ("Gunnebo", "oss", "vi"), med huvudkontor i Johan på Gårdas Gata 7, 402 26 Gothenburg, Sweden, eller det lokala bolaget i varje land i vilket dina personuppgifter samlas in, vara personuppgiftsansvarig i fråga om de personuppgifter som samlas in, används och behandlas i enlighet med denna sekretesspolicy ("Policy"). Se hela listan av Gunnebos bolag här.

Att skydda din integritet är viktigt för Gunnebo. Vi strävar efter att skydda alla personuppgifter som lämnas till Gunnebo, vare sig det gäller personer vi gör affärer med eller besökare och användare av våra webbplatser. Personuppgifter är information som avser en identifierad eller identifierbar levande person. 

Denna policy förklarar vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi använder och behandlar dem och de rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. Innan du förser oss med några personuppgifter eller använder vår webbplats, bör du läsa igenom denna policy i sin helhet för att vara säker på att du accepterar vår sekretesspraxis.

Observera att vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Tredje parts webbplatser omfattas inte av denna policy och vi rekommenderar att du läser tillhörande sekretess- och säkerhetspolicy för varje webbplats du besöker. Vi är endast ansvariga för sekretessen och säkerheten för de uppgifter som vi samlar in, och har ingen kontroll över vad tredje part gör med dina uppgifter.

Se ordlistan nedan för förklaring av termerna i policyn. 


Vems personuppgifter samlar vi in?

Gunnebo samlar in personuppgifter från många olika personer inom ramen för sin verksamhet, bland annat:

representanter för våra leverantörer, kunder och övriga affärskontakter
entreprenörer
användare av vår webbplats
personer som kontaktar oss på något sätt
arbetssökande

 

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vi tar emot personuppgifter som du medvetet och frivilligt lämnat ut till oss, både online och offline. Vi samlar in personuppgifter när du:

besöker vår webbplats och/eller fyller i något av våra webbformulär
kontaktar vår kundtjänst eller efterfrågar information från oss på annat sätt
besöker våra lokaler
skickar en order till oss
kommunicerar med oss via nätbaserade sociala nätverk, appar från tredje part eller liknande teknik
prenumererar på vår blogg, e-post och vårt nyhetsbrev
besöker någon av våra montrar på en mässa
Vi kan också samla in information från underleverantörer eller information som tagits emot via tredjepartskällor, till exempel i samband med användning av andra webbplatser som vi hanterar.

Googles möjlighet att använda och dela information som samlats in via Google Analytics om dina besök på våra webbplatser styrs av Google Analytics användarvillkor, http://www.google.com/analytics/terms/us.html och Googles sekretesspolicy, http://www.google.com/policies/privacy. Om du vill veta mer om hur du avregistrerar dig från Google Analytics, besök: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Vilka personuppgifter samlar vi in?

Gunnebo kan samla in en rad olika personuppgifter från dig i ett affärssammanhang, såsom namn, kön, befattning, fotolegitimation, e-postadress, hemadress och andra kontaktuppgifter, uppgifter om din verksamhet och andra intressen, Gunnebo-produkter eller tjänster som vi har försett dig med eller som du kan ha ett intresse av, finansiell och betalningsinformation samt kommunikation med dig (inklusive anteckningar från möten).

När du använder vår webbplats samlar vi in viss standardinformation som skickas av din webbläsare till vår webbplats. Detta inkluderar teknisk information, såsom IP-adress, typ av webbläsare, operativsystem, språk, tidszoninställning, åtkomsttider, land och hänvisande webbplatser.

För vilka ändamål behandlas dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

för att ge dig information, produkter och tjänster som du har beställt
för att meddela dig om eventuella ändringar av dina tjänster och för att ge dig information om liknande varor och tjänster som kan vara av intresse
för att ge dig information om vår marknad, våra event och produktlanseringar
för att kommunicera med dig och utomstående kontakter
för att administrera vår webbplats och bidra till att förbättra våra produkter och tjänster
för att utföra analyser i förhållande till användningen av vår webbplats
för att följa gällande lagar och förordningar
andra affärsrelaterade ändamål, bland annat förhandling, att ingå och fullfölja avtal, hantera konton och register, stödja aktiviteter för företags sociala ansvar, rättsliga, regulatoriska och interna utredningar och administration av fordringar

Rekrytering

När du till exempel söker ett jobb via vår webbplats, kommer vi att samla in fler detaljerade personuppgifter om dig, såsom kvalifikationer, yrkeskarriär, referenser och intervjuanteckningar. Vi kan också be om annan information, exempelvis intressen och vilka typer av jobb du är intresserad av. De personuppgifter som du lämnar till Gunnebo när du söker ett jobb kommer att behandlas i enlighet med vårt rekryteringsmeddelande .

 

Gunnebos rättsliga grund för behandling av dina personuppgifter

För att följa gällande dataskyddsförordning krävs att Gunnebo redogör för den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter. I enlighet med de ändamål för vilka vi samlar in och använder dina personuppgifter, som anges ovan, kommer den rättsliga grunden för Gunnebos behandling av dina personuppgifter vanligtvis att vara en av följande:

ditt samtycke
fullgöra ett avtal med dig eller andra personer
Gunnebos eller tredje parts legitima affärsintressen
uppfylla en rättslig förpliktelse

 

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Gunnebo kan dela dina personuppgifter med personer inom företaget som behöver uppgifterna av affärsmässiga eller juridiska skäl, till exempel för att utföra en administrativ uppgift, såsom att hantera en faktura, eller för att vidarebefordra en fråga till relevant avdelning inom Gunnebo.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part, inklusive myndigheter, Gunnebos rådgivare, leverantörer av IT-tjänster och tredje part som anlitas av Gunnebo för att tillhandahålla tjänster som du begärt, och för att skydda immateriella rättigheter i något material som visas, eller på annat sätt är tillgängligt på Gunnebos webbplats, samt i syfte att söka juridisk eller annan professionell rådgivning eller för att svara på en juridisk begäran eller följa en rättslig skyldighet, samt för att garantera att Gunnebos villkor för användning av webbplats efterlevs.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part i händelse av att vi säljer, köper eller sammanfogar tillgångar eller någon verksamhet, bland annat till den blivande säljaren eller köparen.

Eftersom Gunnebo arbetar globalt, kan vi dela personuppgifter som du skickar till oss med annan enhet inom Gunnebokoncernen i andra delar av världen. Dessa enheter är skyldiga att upprätthålla datasekretessen och får inte använda dina uppgifter i några andra syften än de som anges i denna policy.

Vi kan besluta att tillåta användare att dela kommentarer, inlägg, vittnesmål, eller annan information. Om du väljer att lämna sådan information till oss, kan den information som du skickar bli tillgänglig för allmänheten. Information som du lämnar inom dessa områden kan läsas, samlas in och används av andra som har tillgång till den.

Slutligen kan vi dela opersonliga personuppgifter med annan tredje part än de som beskrivs ovan. När vi gör detta kan vi aggregera eller avidentifiera informationen så att en tredje part inte kan koppla samman uppgifterna med dig, din dator eller din enhet. Aggregering innebär att vi slår samman icke personrelaterade uppgifter från ett stort antal människor så att uppgifterna inte avser en person. Avidentifiering innebär att vi försöker ta bort eller ändra vissa delar av uppgifterna som används för att koppla samman uppgifter med en viss person.

 

Överföring av personuppgifter

Observera att den person som Gunnebo eventuellt lämnar ut dina personuppgifter till i enlighet med denna policy, kan befinna sig i ett annat land än din egen hemvist och att detta land eventuellt har lägre krav på dataskydd än det land du befinner dig i. Genom att acceptera denna policy samtycker du till överföring av dina personuppgifter till ett annat land än din hemvist.

När vi överför personuppgifter till annat land, kommer vi att vidta lagstadgade åtgärder för att säkerställa lämpligt skydd för dina personuppgifter och se till att de behandlas i enlighet med denna policy. Om du befinner dig i EES eller Storbritannien kan du begära en kopia av de skyddsåtgärder som vi har infört för att skydda dina personuppgifter och din rätt till personlig integritet under dessa omständigheter, genom att använda formuläret Kontakta oss på vår webbplats http://www.gunnebo.com/find-contact-us/contact-form eller via e-post privacy@gunnebo.com 

 

Säkerhet

Gunnebo vidtar alla rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust och obehörig åtkomst, förstörelse, missbruk, modifiering eller offentliggörande.

 

Lagring

Dina personuppgifter sparas inte längre än nödvändigt för de ändamål de samlas in för. Detta innebär att uppgifter och register (inklusive personuppgifter) förstörs eller raderas från våra system när de inte längre behövs. Den tid som register sparas varierar beroende på vilken typ av personuppgifter de innehåller.

 

Dina rättigheter

Tillämpliga dataskyddsförordningar ger enskilda personer rättigheter i fråga om personuppgifter som organisationer har om dem. Om du vill:

begära en kopia av de personuppgifter som vi har om dig
begära att vi korrigerar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter, vänligen skicka din skriftliga begäran till Gunnebo AB via privacy@gunnebo.com
Om du inte vill ta emot kommersiella meddelanden från oss, vare sig via e-post, telefon eller post, kan du avregistrera dig från att ta emot marknadsföring genom att klicka på länken "avregistrera" längst ned i varje kommersiellt e-postmeddelande och uppdatera dina preferenser, eller genom att kontakta oss på privacy@gunnebo.com

 

Frågor och klagomål

Om du har funderingar eller klagomål på hur Gunnebo har behandlat dina personuppgifter bör du, som ett första steg, ta upp detta skriftligen med Gunnebo genom att använda kontaktuppgifterna som finns på vår webbplats på http://www.gunnebo.com/find-contact-us/contact-form eller via privacy@gunnebo.com

Om du inte är nöjd med Gunnebos hantering av dina frågor eller klagomål kan du ta det vidare till Datainspektionen.

 

Ändringar i denna policy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst modifiera eller ändra denna policy genom att publicera den reviderade policyn på vår webbplats. Det är ditt ansvar att läsa vår policy varje gång du skickar information till oss eller gör en beställning.

 

Cookies

En cookie är en liten datafil som en webbplats kan spara på din hårddisk när du besöker den. En cookie-fil kan innehålla information (såsom ett användar-ID) som webbplatsen kan använda för att spåra de sidor du har besökt samt dina preferenser. De enda personuppgifter som en cookie kan innehålla är den information som du personligen uppger. En cookie kan inte läsa data från din hårddisk eller läsa cookies som sparats av andra webbplatser.

Gunnebo använder cookies för att spåra användarnas trafikmönster och för att ge dem bättre service när de besöker webbplatsen.

Användare kan ställa in sin webbläsare så att den meddelar när en cookie sparas, med möjlighet att acceptera eller avvisa cookies. Användare kan också avvisa alla cookies genom att stänga av funktionen i sin webbläsare. Men för att säkerställa att Gunnebos webbplats fungerar fullt ut krävs användning av cookies.

När man besöker en av Gunnebos webbplatser visas en banner som förklarar hur webbplatsen använder cookies.

 

Funktioner för sociala medier

Gunnebo.se innehåller funktioner för sociala medier, till exempel dela- eller följa-knappar. Dessa funktioner kan spara din IP-adress, vilken sida du besöker på våra webbplatser samt spara en cookie så att funktionen fungerar väl.

Funktioner för sociala medier drivs antingen av en tredje part eller direkt på våra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa funktioner. Dina interaktioner med dessa funktioner omfattas av vederbörande företags sekretesspolicy och andra policyer.

 

Din feedback

Vi tycker att det är väldigt viktigt att höra din åsikt om våra policyer. Om du har några synpunkter kring denna policy, skicka gärna ett e-postmeddelande till privacy@gunnebo.com

Senast uppdaterad [28/05/2018]

Ordlista

Personuppgiftsansvarig En part som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till.
Datainspektionen Gällande tillsynsmyndighet med ansvar för integritets- och dataskyddsfrågor i Gunnebos och/eller Gunnebo-koncernens jurisdiktion.
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) EES omfattar alla EU:s medlemsstater samt Island, Liechtenstein och Norge.
Personuppgifter Information som avser en identifierad eller identifierbar person (dvs uppgifter om Gunnebos anställda, entreprenörer, sökande, anställda av säljare och leverantörer, kunder, patienter som använder våra produkter och personer som använder vår webbplats eller servicecenter). Den inbegriper namn, adresser, e-postadresser, jobbansökningar, information om användarkonton och korrespondens. Personuppgifter kan även innefatta webbläsarinformation (till exempel data som associeras med en speciell cookie) och IP-adresser, när sådan information kan kopplas till en individ.
Behandling All form av hanteringav personuppgifter. Detta inkluderar insamling, lagring, tillgång till, sammanslagning med andra data, delning med en tredje part, eller till och med radering.